September 21, 2006

Jangan Lupa


Ertinya: Ya Allah, berilah kami peringatan dari apa yang kami lupa dan berilah kami pengetahuan dari apa yang kami tidak tahu , dengan rahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang.

No comments: