July 26, 2008

Jakarta & Bandung

Kali terakhir melawat (wisata) Jakarta dan Bandung pada tahun 1991. Ingat-ingat lupa. Taman Jaya Ancol, Safari Park, Tengkuban Prahu dan kesesakan (macet) jalan raya. Sudah tentu kali ini amat berbeza. Terima kasih rakan-rakan yang sedia melihat ibu dan pembantu serta anak-anak di rumah.
Terima kasih Puan Kalthom, Puan Salimah, En. Mohd Yusop, Encik Mohd Shahir dan rakan-rakan lain sedia membantu saya sekeluarga.

No comments: