January 13, 2010

NKRA ?

Secara ringkas NKRA...


NKRA adalah singkatan National Key Result Area. (Bidang Keberhasilan Utama Nasional).
NKRA diukur menerusi KPI (Key Performance Indicators) atau  Prestasi Petunjuk Utama.

Ada 6 item dalam NKRA:
1. Mengurangkan Jenayah
2. Membanteras Rasuah
3. Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Kualiti Dan Berkemampuan
4. Meningkatkan Standard Keluarga Berpendapatan Rendah

5. Meningkatkan Infrastruktur Di Kawasan Pendalaman
6. Menambahbaik Pengangkutan Di Kawasan Bandar.

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan 

1. PRASEKOLAH:
Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012 serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan 

2. LITERASI DAN NUMERASI (LINUS):
Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012. 

3. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT):
Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karekter dan identiti tersendiri. Sekolah-sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi. 

4. TAWARAN BARU KEPADA PEMIMPIN SEKOLAH:
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah.

1 comment:

cikgupeserai said...

berminat untuk mengenali geng bas sekolah sk peserai

sila klik
http://gurupeserai.blogspot.com/