May 11, 2011

Lawatan Kerja Tuan Haji Shapie

Guru sebagai profesional pendidikan. Cabaran guru untuk menghadapi persekitaran kerja di sekolah tan tuntutan masyarakat di luar sekolah semakin kompleks. Di sekolah, guru berdepan dengan murid yang datang dari pelbagai latarbelakang sosioekonomi dan sosiobudaya. Harapan murid ialah mereka dipersiapkan dengan pelbagai kompetensi baharu, terutamanya kemahiran berfikir yang dapat menjamin kelangsungan dan daya saing dalam dunia kehidupan mereka pada masa hadapan yang sudah tentunya berbeza dengan dunia kehidupan guru.

Bertolak atas kesedaran itu, Tuan Haji Shapie bin Hj Md Shariff, Pegawai Pelajaran Daerah Batu Pahat bersama rakan-rakan pegawai dari PPD Batu Pahat telah melakukan lawatan kerja ke SK Peserai dan seterusnya melakukan perjumpaan bersama kumpulan guru dari sekolah ini.

Kelas 6 Juara
Kelas 6 Jaya


InsyaAllah, kami wakga SK Peserai akan membuktikan apa yang kami kata. 5A UPSR 2011 akan memecahkan rekod terbaik selama ini. 20 orang 5A dalam tangan dan 30 orang 5A jadi sasaran. Nasihat tuan menjadi panduan kami.

1 comment:

Ateh Salim said...

Tuan memang hebat....