December 4, 2007

Jangan Lupa Zakat

Banyak duit.....banyak pula zakatnya.....terima kasih kerana mengeluarkan zakat untuk yang berhak. Ingat sebelum lupa. Niat hati nak bersedekah dan mengeluarkan zakat sebanyak mungkin tapi belum kesampaian. Terima kasih tuan.

No comments: